Velkommen til VaKs

logo-vaks-for-web

Meld deg inn og støtt sykehuset ditt.

Vaks har ca 4500 medlemmer, og er den største venneforeningene i Vestre Viken, og en av de største i landet.

Vaks er svært takknemmelig overfor de medlemmer som har bidratt med kontingent og som har gitt gaver og minnegaver. Vaks er helt avhengig av medlemmene for å være en slagkraftig forening, og tar i mot nye medlemmer med takk.

Alle pengene som kommer inn går tilbake til sykehuset i form av gaver til utstyr og andre pasientrettede tiltak. Til sammen har det blitt ca 10 mill. kr. I løpet av de 20 årene foreningen har eksistert.

Sykehuset er svært takknemlig overfor den jobben Vaks har gjort både i form av gaver fra  eller annet engasjement.

Vil du bli medlem, eller vil du støtte foreningen med gaver? Se på toppen av siden, der finner du riktige sider for denne informasjonen.

Tusen takk for all støtte!

Følg debatten og prosessene i sykehussaken på  Laagendalsposten.

Foreningen ble dannet av Olav Aase Neumann i 1994.
Vårt arbeid består i å gjøre hverdagen bedre for pasienter og ansatte på sykehuset.  På disse årene har VaKs  – med medlemmenes  og Kongsbergs gavmilde befolknings hjelp -kunnet gi sykehuset ca ti millioner til
medisinsk utstyr, utsmykning og ulike behov avdelingene måtte ha. 

 
Ansvarlig for nettsidene til VaKs: Mette K. Fjeldheim; mettrixx@msn.com

Legg igjen en kommentar