Styret og kontakter

Styremedlemmer, revisorer og valgkomite og web-ansvarlig
for Venner av Kongsberg sykehus:

Gunnar Finnerud, leder.

Mobil: 975 74 500
gunnafin@online.no

Berit Berntzen (regnskap)
Kasserer

gunnar.berntzen@ebnett.no

Randi Finnerud
randi.finnerud@hotmail.no

Silje Meskestad
silje.meskestad@gmail.com

Jorunn Håheim
jorunn.haaheim@gmail.com

Bjørn Fjelldalen
bjorn.fjelldalen@ebnett.no
(vara)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Representant fra Kongsberg sykehus:
Svein Nymoen
svein.Nymoen@vestreviken.no    

Revisorer:
Erik Evju
Arild Riis

Valgkomite: 
Marit Sandbek
Ove Jordal
Mette K. Fjeldheim (er også webansvarlig: mettrixx@msn.com)