Leserinnlegg og aksjoner

TVERRPOLITISK MØTE PÅ KONGSBERG 14. 1. 2016

Torsdag 14 jan. på kvelden skal det være et folkemøte i musikkteateret på Krona om sykehusets framtid.
Det er et tverrpolitisk møte hvor Vaks er medarrangør.
Det kommer en del fremtredende politikere fra Buskerudbenken på stortinget, bl.a. Martin Kolberg og Per Olaf Lundteigen i tillegg til lokalpolitikere.

Mads Gilbert
kommer også på dette møtet.

Se hans profil på Facebook her:
https://www.facebook.com/Drmadsgilbert/

Møt opp og støtt sykehuset ditt.

Lokalsykehusene slåss for beredskapen i distriktene
-igjen og igjen.

På Kongsberg har nedleggingsspøkelset i form av innsparingssultne politikere og helseforetak truet oss i mange år. Vestre Viken har lagt ned avdeling etter avdeling her til tross for at Drammen sykehus er overbelastet og ventetiden i akuttmottaket kan komme opp i flere timer for pasientene.
Er beredskap noe som kun skal forbeholdes sentrale strøk?

Kampen for beredskap på sykehusene fortsetter, og siste ord er ikke sagt enda.